'Waterstand loopt hoger op dan verwacht'

De waterstand in Noord-Groningen loopt donderdag vijftig centimeter hoger op dan verwacht. Eén van de oorzaken daarvan is de sluiting van de Ems door de Duitsers, zegt woordvoerder Heine van Maar van Noorderzijlvest.
Rond twee uur 's middags was de waterstand vier meter dertig boven NAP. 'Op dit moment zijn we bezig om alle betrokkenen op de hoogte te brengen en maatregelen te treffen', zegt Van Maar.
's Avonds worden de coupures in Delfzijl gesloten. In de regio wordt wateroverlast verwacht.
Hoogstwaarschijnlijk zullen evacuaties nodig zijn van gebouwen die in de buurt van de coupures liggen. Ook zullen parkeerplaatsen ontruimd moeten worden.
De dijk tussen Delfzijl en de Duitse grens valt onder toezicht van waterschap Hunze en Aa's. Zij hebben goed overleg gepleegd met de Duitse buren. 'Zij hebben Sperrwerk op de Ems zitten en dat zorgt bij ons soms voor extra opstuwing,' aldus Henk van der Lei van Hunze en Aa's. 'Maar onze dijken zijn daarop berekend.'
De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's werken samen om alle dijken in de gaten te houden. De dijken zijn ontworpen op een waterstand van 5,95 meter en dus is er nu geen enkel veiligheidsrisico, laat waterschap Hunze en Aa's weten. De waterschappen zijn voorbereid op dit soort waterstanden en gaan ervan uit dat er geen schade ontstaat aan de dijken. Ook de hele nacht worden de dijken bewaakt.