Schadeafwikkeling NAM wordt online volgbaar

De NAM voert begin januari een track- en tracesysteem in. Op die manier worden mensen met aardbevingsschade van dag tot dag online op de hoogte gehouden van het herstel. Het systeem komt op aandringen van ombudsman gaswinning Leendert Klaassen.
Bij de ombudsman zijn tot nu toe 105 klachten binnengekomen. Ruim vijftig klachten hebben betrekking op de schadeafwikkeling. Twintig zaken zijn in overleg met de NAM tot een goed einde gebracht.
Klaassen is in april door minister Kamp aangesteld als ombudsman. De ombudsman gaswinning houdt nauw contact met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over de gemelde klachten. Hij kan daar ook aanbevelingen over doen en hij kan aandacht vragen voor uitzonderlijke schadegevallen en bijzondere situaties bij rijksmonumenten.