Vrijstaat Groningen

Dus de dames en heren van de Kamercommissie van Economische Zaken vinden Noordoost Groningen te ver en de reis erheen te tijdrovend. En dus wordt er gewoon in het Haagse Kamergebouw gepraat over de gaswinningsproblematiek.
Reistijd en afstanden. Kijk eens goed naar de wereldbol. Nederland is een speldenprikje. Twee uurtjes reizen voor een zaak die regionaal tot gevoelens van onmacht en agressie leidt. Commissaris Max wil de koffie en koekjes wel betalen. Het heeft iets lachwekkends.

Op dit soort momenten gaan de gedachten wel eens naar een plan dat hier op de redactie al een tijdje in een ideeënbakje ligt. We durven het vanwege het gewaagde karakter niet uit te voeren.

De kern van het plan is dat we een zomer lang net doen of de Vrijstaat Groningen is uitgeroepen. Groningen los van het Koninkrijk der Nederland. Stel je dat eens voor. De revolutieleider hebben we al: Jan Mulder. Dat wordt een prachtige proclamatie. En Piet van Dijken wordt onze gezant in Den Haag. We hebben immers toch een lange geschiedenis met buurland Nederland.

De gasmiljarden zijn voor de Groningers, die zich ineens op gelijke hoogte weten met de inwoners van rijke olielanden. Dat praat toch heel anders. Gratis scholing en gezondheidszorg voor allen. Omdat het kan. En FC Groningen wordt elk jaar kampioen.

De infrastructuur is er. Goede zeehavens, een internationaal vliegveld (we annexeren een stukje Drenthe voor het gemak), een vooraanstaande universiteit, prima ziekenhuizen en de best denkbare omroep. En het Groninger Forum wordt de zetel van het staatshoofd. Vooruit, iemand uit een zijtak van de Oranjes.

De Nederlanders zullen met jaloezie kijken naar dat kleine, stinkend rijke landje aan de Waddenzee, waar de sfeer altijd optimistisch is en het volk fluitend over straat gaat. We hebben die arrogante Hollanders vaak genoeg gewaarschuwd. Eigen schuld dikke bult!

De wereld betreurt het overlijden van de man die alle redenen had om wraakzuchtig en boos te zijn maar koos voor vergeving en verbroedering. Daarom deugt de fantasie over Groningen Vrijstaat niet. Ze is geboren uit frustratie.

Mandela hoort thuis in het zeer korte rijtje Grote Leiders. Een geweldige inspiratiebron, ook voor de leden van de Kamercommissie van Economische Zaken. Wij Groningers vergeven ze hun vergissing en heten ze binnenkort van harte welkom. Met koffie en koekjes.

Verbroedering, toch?

Mischa van den Berg
Hoofdredacteur RTV Noord

Meer over dit onderwerp:
hrblog opinie commentaren
Deel dit artikel:

Recent nieuws