Opleiding voor armoedehulp in Oost-Groningen

In Oost-Groningen komt een opleiding 'Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting'.
Na afloop van de opleiding kunnen de leerlingen mensen leren hoe ze armoede het beste te lijf kunnen gaan.
De opleiding duurt een jaar en er kunnen twintig mensen aan meedoen. De bedoeling is dat mensen die zelf ook in armoede hebben geleefd de opleiding gaan volgen. In Vlaanderen is een soortgelijk project succesvol gebleken.