Stichting kan volledige waardedaling huizen aardbevingsgebied berekenen

De Johan van Oldebarnevelt Stichting kan een methode ontwikkelen om de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied berekenen, zonder dat daar lange en kostbare procedures aan vooraf gaan.
In een open brief aan Commissaris van de Koning Max van den Berg biedt de stichting uit Dordrecht haar diensten aan. Bij de methode worden bijvoorbeeld ook verminderd woongenot door angst voor aardbevingen en verminderde verkoopmogelijkheden gebruikt.
De Johan van Oldebarnevelt Stichting onderzoekt en adviseert bij schadekwesties die voortvloeien uit overheidshandelen.
De methode houdt in dat er verder wordt gekeken dan alleen naar de daadwerkelijke schade, waar nu vooral op wordt gelet. De Stichting kan bijvoorbeeld bij duizend woningen taxaties doen en de waarden van die huizen afzetten tegen de WOZ-waarde. Dat is vervolgens het gemiddelde percentage dat de huizen dalen. Op die manier kan een formule worden berekend voor de waardedaling van alle huizen in het gebied.