CDA wil verlaging provinciale belasting

Het CDA in Provinciale Staten wil dat de provinciale belasting wordt verlaagd, zoals de motorrijtuigenheffing en verschillende leges. De partij stelt dit voor tijdens de vergadering over de bijstelling van de begroting, komende woensdag.
Het CDA vindt dat het overschot op de begroting terug moet naar de inwoners van de provincie. De partij constateert dat de provincie in de komende drie jaar 4,5 miljoen euro over houdt, terwijl het voorgenomen beleid gewoon wordt uitgevoerd.
Volgens Patrick Brouns, fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten, levert de verlaging ieder huishouden jaarlijks ongeveer 280 euro op.
Brouns laat weten dat de provincie voldoende reserves, ongeveer honderd miljoen euro, heeft en het geld daarom daarvoor niet nodig is. Ook heeft de provincie nog een extra bedrag achter de hand dat is gereserveerd voor geplande investeringen aan wegen en spoorwegen.
Het CDA hoopt dat er in Provinciale Steun brede steun is voor het plan. Woensdag tijdens de vergaderig zal duidelijk worden of dat het geval is.