Prins Claus Conservatorium krijgt Rijkssubsidie

De masteropleiding van het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2013 bekostigd door het Rijk. Dat heeft het ministerie van OC&W bekendgemaakt.
Het conservatorium in Groningen was tot 2011 het enige conservatorium zonder masteropleiding, maar besloot destijds zonder overheidssteun toch van start te gaan. Tot nu toe werd de opleiding gefinancierd door fondsen, provinciale overheden en bedrijven.