Zorgen om werkgelegenheid na invoering Participatiewet

Fractie 2014 in Delfzijl is bang dat als de Participatiewet in 2015 van kracht gaat, er niet genoeg banen zijn om iedereen van werk te voorzien. Volgens de wet moet straks het overgrote deel van de werknemers van sociale werkplaatsen doorstromen naar regulier werk.
De fractie vraagt zich af of de gemeente Delfzijl wel klaar is voor de
die er voor moet zorgen om zoveel mogelijk mensen te laten werken.
"Het is een wet met een mooi streven", zegt Henk Lameijer van Fractie 2014. "Tegelijkertijd is er nu al een tekort aan banen. Hoe gaat deze wet uitpakken?" Lameijer denkt dat de gemeente Delfzijl zich dit niet beseft. "Er is hier gewoon veel werkloosheid, je krijgt mensen hier niet zomaar aan het werk."
De partij heeft het probleem kenbaar gemaakt bij burgemeester en wethouders. Het college komt over twee weken met een uitspraak.