'Derde helft' in sportkantines blijft

De sportverenigingen in de stad Groningen kunnen gerust zijn: de biertjes na de wedstrijd blijven. In de nieuwe Drank-en Horecawet staat dat gemeenten moeten bepalen van hoe laat tot hoe laat drank is toegestaan in club- en buurthuizen.
Het stadse college wilde dit beperken tot één uur vóór en twee uur ná de wedstrijd. Maar na aandringen van Student en Stad lijkt de kans groot dat dit niet doorgaat.
Supermarkten, slijters en horecabedrijven in Groningen, die volgend jaar alcohol verkopen aan jongeren ónder de 18, zijn de klos. Vanaf januari gaat de leeftijdsgrens voor drank omhoog van 16 naar 18. De gemeente Groningen is van plan de nieuwe regels streng te handhaven. Daarvoor worden vijf toezichthouders aangesteld.