ROC's moeten zelf belang Duits inschatten

© david-perez / Flickr Creative Commons
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemakers is niet van plan het vak Duits verplicht te stellen op regionale opleidingscentra in de grensstreek. Wel vindt ze dat de ROC's hun opleidingsaanbod moeten afstemmen op de vraag van de regionale arbeidsmarkt.
Burgemeesters van grote steden in de grensstreek pleitten er onlangs voor om het vak Duits te behouden voor het middelbaar beroepsonderwijs. Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf aan de grens met Duitsland hebben er last van dat hun personeel steeds minder Duits spreekt.

Meerwaarde

Bussemaker erkent dat Duits een meerwaarde heeft voor mbo-studenten die bijvoorbeeld een zorgopleiding in de grensstreek volgen, maar dat geldt niet voor studenten in de Randstad.

Afspraken

Wat haar betreft is het in eerste instantie aan de regionale opleidingen om samen met het bedrijfsleven en regionale overheden goede afspraken te maken over het onderwijsaanbod. Mbo-instellingen krijgen van de minister alle ruimte om hun vakkenpakket zelf in te richten.