Instellingen

Ulrum krijgt kerkhistorisch museum

Ulrum krijgt een kerkhistorisch museum dat zich vooral gaat richten op de Afscheiding van 1834. Deze beweging ontstond in Ulrum, waar onder leiding van dominee Hendrik de Cock, een grote groep mensen uit de kerk stapte.

De Afscheiding heeft uiteindelijk geleid tot zelfstandige gereformeerde kerken naast de Nederlandse Hervormde Kerk. De Afscheiding van 1834 heeft grote invloed gehad op de vorming van het protestants-christelijke volksdeel van de huidige Nederlandse samenleving.

Initiatiefnemer voor het museum is Mari Francissen. Zij vond de informatie over de Afscheiding van 1834 in de kerk van Ulrum te summier en daarmee was het idee voor een museum geboren. Er is inmiddels een speciale werkgroep, die nog op zoek is naar spullen voor het museum. Zij kunnen zich via de mail melden bij Mari Francissen