Gronings bureau begint groot prostitutieonderzoek

Het Groninger onderzoeksbureau Intraval begint een groot onderzoek om illegale prostitutie in Nederland in kaart te brengen. Daarbij gaat het om prostitutie door minderjarigen en gedwongen prostitutie.
Volgend jaar wordt een nieuwe wet van kracht waarmee deze praktijken worden aangepakt. Volgens de onderzoekers zijn er wel aanwijzingen dat de omvang van de legale prostitutie in Nederland groter dan de illegale prostitutie.
Het onderzoek van Intraval bestrijkt zowel sekshuizen als 'ramen' in vier regio's verspreid over het land: Amsterdam, Eindhoven, Noord- en Midden-Limburg en Groningen Stad en Ommeland. Het onderzoek neemt vermoedelijk zo'n driekwart jaar in beslag.