NOVO niet onder verscherpt toezicht

Er is geen reden de noordelijke zorginstelling NOVO onder verscherpt toezicht te stellen. Tot die conclusie komt de Inspectie voor Gezondheidszorg na uitgebreid onderzoek.
Aanleiding was het
van een patiënt in een tehuis in Onnen, die door vier medewerkers tegen de grond was gewerkt. De inspectie komt tot de conclusie dat het huidige management hieruit de nodige lessen heeft geleerd. Wel moet er nog het een en ander worden verbeterd. Daarbij gaat het om de veiligheid van medicatie en het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.