Stad tevreden over aantal nieuwbouwwoningen

© Heijnen / Flickr Creative Commons
De gemeente Groningen is tevreden over de groei van haar woningbestand in 2013. De stad kreeg er dit jaar welgeteld 1.077 nieuwe woningen bij, die in Meerstad niet meegerekend.
Het grootste deel van de nieuwe aanwas betreft 893 huurwoningen. Ruim tweederde daarvan, 630 woningen, zijn bestemd voor jongeren. Verder kwamen er 184 koopwoningen bij.
Voor komend jaar liggen verwacht de gemeente dat er achthonderd nieuwe woningen worden opgeleverd. De helft daarvan is bestemd voor jongerenhuisvesting.