Klachten over misstanden Rodermarkt

De grotere aanvoer van paarden op de Rodermarkt in september heeft geleid tot méér klachten over de behandeling van de dieren.
Amper voedsel en water

Bezoekers van de markt klaagden bij de gemeente onder meer over slechte conditie van sommige dieren en over lawaai in de omgeving. Soms moesten de paarden erg lang op de markt staan zonder voldoende voedsel en water. Volgens wethouder Jacob Dam van de gemeente Noordenveld zijn de klachten deels terecht.

Strakkere naleving van regels

Maatregelen zoals een aanvoerpremie zorgden er dit jaar voor dat het aantal paarden op de markt steeg van 169 in 2012 naar meer dan vijfhonderd dit jaar. 'Dit aantal vraagt een strakkere naleving van regels dan in de jaren daarvoor', aldus Dam. Daarom is volgend jaar versterkte muziek op plekken waar paarden staan verboden. De wethouder denkt hierover goede afspraken met de horeca te kunnen maken.
Verder moeten paarden na twee uur 's middags, als het handelen is afgelopen, van de markt worden gehaald. Dam is er van overtuigd dat de voorschriften van de Dierenbescherming verder goed worden nageleefd. De klagers hebben inmiddels een brief ontvangen met de te nemen maatregelen.