Geringe stijging aantal ww'ers in Groningen

© mystic_mabel / Flickr Creative Commons
Het aantal ww-uitkeringen in onze provincie is het afgelopen jaar gestegen met ruim 24 procent. Landelijk is dit 30 procent. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.
Groningen is één van de provincies, waar het aantal ww-uitkeringen het minst is gestegen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Volgens het UWV komt dit, doordat hier vrij veel ambtenaren wonen. Bij overheidsdiensten zijn tot nu toe weinig banen verdwenen.
Omdat er onder ambtenaren veel vergrijzing is, blijft er volgens het UWV in de toekomst relatief veel werkgelegenheid in Groningen.