UMCG onderzoekt hoe gek Nederland is

Hoe Gek is Nederland? Onder die kop begint het UMCG in Groningen een onderzoek naar de psychische gezondheid van de Nederlander.
Aanleiding voor het onderzoek is de introductie van DSM 5, het nieuwe diagnostische systeem van psychische aandoeningen. Dat leidde het afgelopen jaar tot veel discussie.

Etiketten

Veelgehoorde kritiek is dat er te gemakkelijk etiketten worden geplakt op mensen die afwijken van de norm. Daarnaast hebben diagnoses en labels het begrip van psychische klachten volgens het UMCG nauwelijks vooruit geholpen. Er zijn nog veel vragen over het voorkomen van psychische klachten. Bovendien neemt het model aspecten als persoonlijke groei, welzijn en weerbaarheid niet mee. Via de website Hoegekis.nl proberen de onderzoekers van het UMCG de Nederlandse bevolking te betrekken bij deze vraagstukken. Deelnemers hoeven daarbij niet uit te gaan van de bestaande indeling maar mogen zelf aangeven wat voor soort psychische klachten zij hebben en hoe erg.

Digitale vragenlijst

Deelnemers aan Hoegekis.nl krijgen eerst een digitale vragenlijst. Zodra zij deze hebben ingevuld, krijgen zij meteen een score volgens de bestaande methodieken. Een paar maanden later krijgt iedere deelnemer een specifieke, persoonlijke situatieschets. Hierin is te zien hoe de uitkomsten van de desbetreffende individuele deelnemer zich verhouden tot de totale bevolking. Als deelnemers dat willen kunnen ze meedoen aan vervolgonderzoek waarin zij zelf bijhouden welke factoren voor hen bijdragen aan hun welbevinden. Aan de hand van de verzamelde gegevens gaan de onderzoekers op zoek naar patronen die de bouwstenen vormen voor nieuwe vormen van diagnostiek. Het uiteindelijke doel is om samen met alle deelnemers antwoord te krijgen op de vraag 'Hoe gek is Nederland?'.