Provincie: 'Zware klap'

De Provincie is erg teleurgesteld dat aluminiumsmelter Aldel maandag het faillissement heeft aangevraagd.
Samen met het ministerie van Economische Zaken gaf de Provincie in oktober een overbruggingskrediet van zeven miljoen euro. Dat had genoeg moeten zijn om Aldel tot in ieder geval volgend jaar februari overeind te houden.
Geduputeerde Yvonne van Mastrigt vindt het na alle inspanningen onbegrijpelijk: "De afgelopen dagen is er intensief overleg gevoerd. Helaas heeft dit geen enkel resultaat opgeleverd. Voornamelijk omdat van de kant van de aandeelhouder geen enkele bereidheid is om mede verantwoordelijkheid te nemen voor een mogelijke oplossing. Dit is een zware klap voor de werkgelegenheid in Delfzijl en omgeving."