GroenLinks wil kolencentrale niet in gebruik stellen

De GroenLinksfractie in Provinciale Staten wil dat de kolencentrale van RWE in de Eemshaven niet in bedrijf wordt genomen, en al helemaal niet zolang de vergunningen nog niet definitief geregeld zijn.
Dat schrijft de fractie in vragen aan het provinciebestuur. Volgens GroenLinks wordt er nu al proefgedraaid met de centrale. De fractie wil van het provinciebestuur weten of ze nu ook toestaat dat de centrale in de loop van volgend jaar echt in gebruik wordt genomen. Want het is niet duidelijk of en hoe de CO2 uit de centrale wordt afgevangen, zoals was afgesproken, en ook is de vergunningenprocedure nog niet afgerond