Meer dan dertienduizend 'Groningers in opstand'

De Facebookactie 'Groningers in opstand' wordt inmiddels door meer dan dertienduizend mensen gesteund.
Bram Reinders uit Farmsum
met de actie omdat hij vindt dat de Groningers massaal moeten opstaan. Volgens hem is de grens bereikt.
Zowel de gaswinning in onze provincie als het faillissement van Aldel in Delfzijl zijn voor Reinders aanleidingen om in opstand te komen.