Provincie: plek voor vijfhonderd mensen tijdens protestactie

De provincie Groningen heet de actievoerders die donderdag langskomen bij de nieuwjaarsreceptie van harte welkom. Tenminste, zolang het er niet meer zijn dan vijfhonderd.
Vijfhonderd bezoekers is het wettelijk voorgeschreven maximum voor deze receptie. De provincie verwacht niet dat er meer mensen komen. Volgens woordvoerster Marga Bertens zijn ze wel op meer voorbereid.
Op Facebook en andere sociale media circuleert de oproep aan alle Groningers om actie te komen voeren bij het provinciehuis in de stad Groningen.
Aanleiding is de opgekropte woede over de Haagse houding tegenover de problemen in Groningen rond de gaswinning, werkloosheid en de sociale voorzieningen. De reactie van minister Henk Kamp over het faillissement van Aldel was de druppel.