Seaports onderzoekt doorstart Aldel

Groningen Seaports onderzoekt of het Aldel kan steunen bij een eventuele doorstart.
Volgens Seaports worden verschillende opties onderzocht, waaronder het plan van de SP en het CDA waarin Seaports aandeelhouder wordt van Aldel.
Ook het plan om de deels stilgelegde energiecentrale van Delesto in Delfzijl weer op te starten waardoor goedkope stroom kan worden geleverd wordt verder onderzocht. Groningen Seaports verwacht over enkele weken een besluit te nemen over steun aan Aldel.
Woensdagmiddag houden Provinciale Staten een spoeddebat over de failliete aluminiumsmelter. Daar komt onder meer het plan van de SP en het CDA aan de orde.