Rijksbesluit windmolens valt slecht in Veenkoloniën

De actiegroep Tegenwind en de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn zijn niet blij met het windmolenbesluit van het Rijk.
Daarin staat dat er zo'n vijftig windmolens komen in de Drentse veenkoloniën, met een capaciteit van in totaal 150 megaWatt. Volgens het gemeentebestuur zijn dat er veel te veel. Bovendien kunnen het er nog meer worden als er elders in Drenthe minder molens geplaatst worden. Volgens het college lijkt de mening van de gemeente en de inwoners er niet toe te doen.
Actiegroep Tegenwind is bovendien bang dat de molens dichter bij huizen komen dan eerder met de provincie is afgesproken.