Toch oplossing voor huis zonder adres

Er is toch een oplossing gevonden voor het huis zonder adres in Wedde. De gemeente Bellingwedde heeft besloten het pad dat de bewoners zelf naar de woning hebben aangelegd als officiële weg te erkennen.
Daarmee krijgt het huis na vijf jaar strijd een adres aan de Driepoldersweg.
Eerder nog wees de raad een voorstel af om een nieuwe weg naar het huis aan te leggen, omdat de kosten te hoog waren.