School voor 55-plussers in Haren

'Je bent nooit te oud om te leren.' Onder dat motto is in Haren de Senioren School Noord-Nederland van start gegaan.
Iedereen, die 55 jaar of ouder is, kan zich inschrijven voor verschillende cursussen over gezond ouder worden of de geschiedenis van klassieke muziek. Ook is er een 1-jarige opleding tot psychosociaal steunverlener. De behoefte aan onderwijs voor ouderen is groot, denken de oprichters van de seniorenschool.
De eerste curcussen gaan in maart van start. Meer informatie is te vinden op de website van de seniorenschool: www.ssnn.nl.