Werkervaringsproject in metaal- en technieksector voor langdurig werklozen

Langdurig werklozen in Groningen en Hoogezand worden met een gezamenlijk project van overheid, onderwijs en ondernemers geïnteresseerd voor werken in de metaal en technieksector.
Veertien werklozen gaan bij zes verschillende bedrijven stage lopen en krijgen daarbij een mbo-opleiding aangeboden.