'We hebben de hoop steeds vastgehouden en die hoop is ook terecht'

Hoop doet leven. Dat is kort samengevat de strohalm waar het personeel van de failliete aluminiumfabriek Aldel zich aan vast klampt.
De kans op een doorstart wordt met de dag kleiner, zeker nu de curator heeft vastgesteld dat de schuld van Aldel 52 miljoen euro groot is. Klaas Pijper, de voorzitter van de ondernemingsraad van Aldel, heeft toch nog steeds hoop. Hij zegt: "'We hebben de hoop steeds vastgehouden en die hoop is ook terecht".

Hoop op Delesto-variant

Pijper hoopt op de Delesto-variant voor het voortzetten van Aldel. Stroom van deze centrale zou door Aldel gebruikt kunnen worden, maar dan moet deze stroom tegen Duitse prijzen beschikbaar zijn. Warmte die bij de productie vrijkomt kan door andere bedrijven op het Chemiepark worden benut. Voor deze reddingsvariant is veel staatsteun nodig. Op dit moment wordt hierover intensief overlegd met het ministerie van EZ.

Demonstratieve optocht

Zaterdag is er een grote demonstratieve optocht vanaf de Euroborg richting Zuidbroek. Daar wordt een groot volksdebat gehouden en ook worden de problematiek van de industrie en de werkgelegenheid aan de orde gesteld.