Kamp praat met oppositiepartijen over gaswinning

© Jos Schuurman/FPS
Minister Kamp van Economische Zaken heeft donderdag met de fractievoorzitters van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP gesproken over het op handen zijnde besluit over de gaswinning in de provincie Groningen.
Volgens Van der Staaij was het een informeel gesprek waarin de partijen zijn bijgepraat. Met hoeveel de gaskraan kan worden dichtgedraaid, hoeveel geld er komt voor de door aardbevingen gedupeerde Groningers en welke gevolgen dat voor de schatkist heeft, daarover liet Van der Staaij zich niet uit. Hij wacht het besluit van het kabinet af. ,,Het is heel belangrijk dat er iets gebeurt dat draagvlak krijgt in het noorden van het land.''
Ook Pechtold was terughoudend over het gesprek. Hij noemde het informatief en wilde niets kwijt over eventuele financiële consequenties voor de schatkist van het dichtdraaien van de gaskraan. Volgens hem moet het kabinet ,,rust en ruimte vinden'' om daarover een goed besluit te nemen. Volgens Van der Staaij en Pechtold is de drie oppositiefracties niet gevraagd in te stemmen met het gasbesluit.
Pechtold verwacht dat de drie partijen nog worden uitgenodigd voor een vervolggesprek als er duidelijkheid is over de gevolgen van het besluit voor de overheidsbegroting voor dit jaar.