Hartstichting geeft beurzen aan twee onderzoekers UMCG

© Erik Hogeboom
Onderzoekers Bianca Brundel en Jan-Renier Moonen van het UMCG krijgen allebei de Dekkersbeurs van de Nederlandse Hartstichting.
Deze beurs wordt toegekend aan talentvolle hart- en vaatonderzoekers. Brundel onderzoekt de vicieuze cirkel van boezem- fibrileren. Ze krijgt 550.000 euro, de hoogste persoonsgebonden beurs van de Hartstichting. Moonen krijgt de beurs voor zijn onderzoek naar een therapie voor patiënten met PAH: een levensbedreigende aandoening, die mensen met een hoge bloeddruk kunnen krijgen.