Boeren met tractoren blokkeren gemeentehuis Loppersum

Het gemeentehuis van Loppersum is momenteel aan de voor- en de achterkant geblokkeerd door dertig tractoren. De voertuigen staan zo geparkeerd dat de dienstauto van Kamp niet meer weg kan.
Boer Diederik Wieringa riep vrijdagmorgen collega-boeren op om met de tractor naar Loppersum te komen. Hier is dus gehoor aan gegeven.
De boeren gaan straks luisteren naar het verhaal van minister Kamp. Ze willen dat de gaswinning met zestig procent wordt teruggeschroefd. Als dat niet gebeurt, kan Kamp 'vannacht bij ons slapen', zo zegt Wieringa. Hij is 'des duivels'.