Dijken krijgen versterking tegen aardschokken

Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s gaan waar nodig dijken versterken om de risico’s van zwaardere aardbevingen te beperken.
Uit onderzoek van Deltares blijkt dat 63 km van de onderzochte kanaaldijken en 43 km van de onderzochte zeedijk extra risico’s lopen. Zwaardere aardbevingen kunnen ook schadelijke gevolgen hebben voor gemalen, sluizen en leidingen en ook daar blijven de waterschappen alert op.
De extra kosten van deze noodzakelijke werkzaamheden komen voor rekening van het ministerie van Economische Zaken.