Meijer over gasbesluit: 'Het begin is er'

Het kabinetsbesluit over de gaswinning is een stap in de goede richting. Dat zegt Wim Meijer, voorzitter van de commissie-Meijer. Toch is hij kritisch.
Meijer is er niet blij mee, dat de kabinetsplannen maar voor een periode van vijf jaar zijn. Hierdoor is het voor het bedrijfsleven een risico om voor een langere termijn in het gebied te investeren. De plannen die de commissie
, gingen uit van een periode van twintig jaar.
Ook vreest hij dat er tussen huizenbezitters onderling ongenoegen ontstaat. De commissie bepleitte alle woningen in het gebied energiezuiniger te laten maken en hierdoor in waarde te laten stijgen. In de kabinetsplannen staat, dat alleen bepaalde soorten huizen, zoals oude woningen, in aanmerking komen voor zo'n vergoeding.
Meijer is wel tevreden dat er nu duidelijk is over de veiligheid en de maatregelen voor het herstel van aardbevingsschade. "Je kunt het altijd hebben over maatvoering, maar ik denk dit plan veel mogelijkheden biedt voor de komende periode."