Universiteit onderzoekt sociale onrust door aardbevingen

De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar de sociale onrust in onze provincie. Aanleiding zijn de vrijwel dagelijkse acties rond de gaswinning en aardbevingen.
Hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes vraagt Groningers een 'dagboekje' in te vullen op
. Postmes en zijn collega-professor Maarten van Bezouw hopen met het onderzoek vooral duidelijkheid te krijgen over de vraag hoe onrust zich ontwikkelt.
Volgens Postmes is het goed te voorspellen of mensen actie willen voeren: 'Daarvoor zijn drie redenen. De eerste is dat er sprake moet zijn van een groep mensen met een ‘wij’-gevoel. De tweede is dat groepsleden onrecht of morele verontwaardiging ervaren. En de derde is dat men het idee moet hebben dat protest effect zal hebben. In Groningen is aan alle drie voorwaarden voldaan. Maar we snappen nog te weinig van de veranderingen van moment tot moment: de drie redenen verklaren niet waarom onrust ineens escaleert of de-escaleert. Met dit onderzoek hopen we daar meer over te weten komen.'