Bodem Beweging blijft boos

© Douwe de Haan
Ook na een uitgebreide studie van het gasbesluit en bijbehorende stukken van het kabinet blijft de Groninger Bodem Beweging bij haar standpunt: minister Henk Kamp moet veel harder aan de gaskraan draaien.
Ook is de compensatie voor het gebied ver beneden de maat en is er sprake van een opeenstapeling van onzekerheden, vindt de actiegroep.
Verder heeft de GBB er nog steeds grote moeite mee dat in strenge winters de productie van de grotendeels uitgeschakelde putten rond Loppersum weer kan worden opgevoerd.