Verzet tegen nieuwe brede school Winsum

Een groep ouders verzet zich tegen de komst van een nieuwe brede school in Winsum. De kleinschaligheid komt in het gedrang en ook moeten er meerdere locaties onderzocht worden, vinden zij.
De onderhoudskosten voor de huidige scholen in Winsum zijn hoog. De gemeente heeft daarom een plan gemaakt voor een nieuwe brede school. In het complex moeten alle scholen van het dorp een plek krijgen.

Ons-kent-ons

Maandagavond hebben de medezeggenschapsraden van de scholen gezamenlijk overleg gehad. Daaruit bleek dat er verdeeldheid is; een groep ouders ziet het plan niet zitten. Zij gaan liever voor kleinschaligheid en het ons-kent-onsgevoel. De medezeggenschapsraden vinden wel dat de gemeente twee locaties moet blijven onderzoeken. De gemeente wil de school bouwen naast verpleeghuis De Twaalf Hoven. Eerst was ook nog de locatie van de Borgschool een optie, maar in het huidige plan is die plek geschrapt.

Draagvlak

Volgens de gemeente is het draagvlak onder de ouders nog niet onderzocht. Maar ouders zijn wel betrokken geweest bij het proces, aldus wethouder Wiebe Zorge. Hij benadrukt dat het plan dat er nu ligt een eerste uitkomst is van het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente doet. De komst van een nieuwe voorziening voor de scholen moet verder onderzocht worden, aldus Zorge. Overigens verwacht de wethouder niet veel verzet tegen de plannen.

Baflo

In Baflo is ook een plan om twee plaatselijke basisscholen samen te voegen. Dat voorstel is door ouders wel goed ontvangen en zal door de gemeente verder uitgewerkt worden. Als alles goed verloopt, start de bouw van het complex in 2018.