Zorgen bij GroenLinks Stad over zorg en welzijn

GroenLinks in Groningen is bang dat de gemeente niet op tijd klaar is voor haar nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn.
Nu is het Rijk hiervoor nog verantwoordelijk, maar vanaf 1 januari volgend jaar ligt de regie bij de gemeenten.
Los van het feit dat hierover nog veel onduidelijkheid bestaat, vindt GroenLinks dat het Groningse stadsbestuur achterloopt in de voorbereiding op de komende veranderingen. De partij vreest dat de mensen, die aangewezen zijn op zorg van de overheid, straks de dupe worden.
Woensdagmiddag komt de kwestie aan de orde tijdens een commissievergadering van de Groninger gemeenteraad.