Controle uitkeringen levert gemeente miljoenen op

De gemeente Groningen heeft in het voorbije jaar 1,8 miljoen euro bespaard door extra controles bij de aanvraag van een uitkering. Daarnaast is meer fraude opgespoord.
De extra controles betekenen een flinke meevaller. De gemeente rekende op een besparing van één miljoen euro.
De opsporing van fraude was in 194 gevallen succesvol, de controles aan de poort leverden 181 pogingen tot fraude op.
De extra controles zijn een uitvloeisel van nieuw rijksbeleid, waardoor gemeenten fors minder geld krijgen voor het betalen van uitkeringen. De gemeente Groningen heeft hierdoor nog steeds een tekort op de bijstandsuitkeringen, maar door de goede handhavingsregels is dit tekort minder snel gestegen.
De gemeente gaat in 2014 door met het vergescherpte toezicht.