Provincie: 'Bellingwedde en Vlagtwedde moeten pas op de plaats maken'

De provincie Groningen raadt de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde ten stelligste af om volgende week vergaande besluiten te nemen over een fusie.
De twee Oost-Groninger gemeenten hebben eerder al uitgesproken, dat ze samen willen gaan. Volgende week willen ze dit bekrachtigen door de zogeheten Ahri-procedure in gang te zetten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In deze procedure wordt de herindeling van gemeenten geregeld.

Tot onvrede van gedeputeerde Bote Wilpstra (D66): 'Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraden, dat trek ik niet in twijfel. Maar je moet niet alleen naar jezelf kijken, maar ook naar de gemeenten om je heen'.

Wilpstra hoopt dat de gemeenten willen wachten op de uitkomst van het extra onderzoek naar de wensen van andere gemeenten in Oost-Groningen. De uitkomsten van dit onderzoek worden vier februari gepresenteerd. Als Bellingwedde en Vlagtwedde toch hun eigen gang gaan, bestaat de kans dat de provincie dit op een later moment alsnog blokkeert. Wilpstra: 'Het is altijd ons uitgangspunt geweest om te komen tot evenwichtige gemeenten, met ongeveer allemaal hetzelfde aantal inwoners.'
Deel dit artikel:

Recent nieuws