Werkloosheid in Groningen gestegen

De werkloosheid in de provincie Groningen is vorig jaar toegenomen.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van cijfers van uitkeringsinstantie UWV.
In Groningen hadden in december 2013 ruim 15.000 mensen een WW-uitkering en dat is een stijging van 24 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.