Kansen op doorstart Aldel worden steeds kleiner

De mogelijkheden voor een doorstart van Aldel lijken zo langzamerhand uitgeput. Toch neemt minister Kamp twee weken de tijd om nogmaals alle plannen tegen het licht te houden. Dat zei gedeputeerde Yvonne van Mastrigt donderdagavond tijdens een spoeddebat in Provinciale Staten.
Een Groningse delegatie sprak donderdag anderhalf uur met de minister. De komende dagen volgen meer gesprekken. Maar of dit wat oplevert is de vraag: 'De hoop op een doorstart is de laatste dagen kleiner geworden worden, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn', zegt een vermoeid ogende Van Mastrigt.
De Groningse gedeputeerde van Economische Zaken is sinds halvewege december bijna non-stop bezig met het dossier Aldel. De afgelopen drie dagen zat ze in Den Haag waar ze dagelijks gesprekken voerde op het hoogste niveau. Maar zonder resultaat: 'Waar wij onze hoop hadden gevestigd op duurzaamheidssubsidie voor de warmtekrachtcentrale van Delesto, zegt de minister dat dit niet mogelijk is vanwege afspraken in het energieakkoord. De minister staat voor zijn handtekening onder dit akkoord, daar hebben wij hem in te respecteren'.

Alternatieven

Ondanks het voortdurende nee van de minister, zetten de initiatiefnemers van het reddingsplan de komende dagen alles op alles om Kamp alsnog op andere gedachten te brengen. Tijdens het debat in Provinciale Staten opperden partijen nog verschillende alternatieven om ook provinciaal geld vrij te maken Aldel. Zo wijst de SP naar het geld dat Groningen kreeg ter compensatie van het niet door gaan van de Zuiderzeelijn. Het CDA ziet wel mogelijkheden in het geld uit het Waddenfonds en VVD wijst naar het geld dat vorige week nog door Kamp werd toegezegd vanwege de problemen rondom de gaswinning.
De genoemde suggesties zullen de komende dagen bekeken worden door gedeputeerde Van Mastrigt. Waarbij ze op het punt van het aardbevingsgeld een voorbehoud maakt, omdat dit geld niet door de provincie zelf mag worden uitgegeven. Bovendien is het de vraag of er nog voldoende tijd is om alle alternatieven te onderzoeken: 'Dat is natuurlijk aan de curatoren, maar ik denk dat ingrijpen vanuit de provinciale politiek uiteindelijk te laat komt'.
Zowel SP als de eenmansfractie VrijMandaat wees tijdens het debat met een beschuldigende vinger richting de PvdA: 'Er is maar een partij die dit kan oplossen', zei Statenlid Johannes Veerenhuis-Lens. Maar volgens Van Mastrigt, zelf lid van de PvdA, is de beschuldiging onterecht: 'Mijn partij heeft zich actief ingezet, naast de bedrijven de vakbonden en de natuur- en milieuorganisaties. We trokken gezamenlijk op de laatste dagen, dus ik vind het een beetje te gemakkelijk om dit nu partij-politiek te maken'.
Hoop Ondertussen houdt de ondernemingsraad van Aldel nog altijd hoop op een goede afloop. Bij het bezoek van de Tweede Kamer aan Noord-Groningen, aanstaande maandag, zullen de medewerkers van Aldel opnieuw demonstreren voor het behoud van werkgelegenheid op het chemiepark van Delfzijl.