Corporaties slopen verouderde huizen in krimpregio's

De Groninger woningcorporaties gaan in diverse krimpgebieden de komende jaren 1620 verouderde woningen slopen.
De corporaties besparen hiermee in totaal 24 miljoen euro, omdat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de verplichte verhuurdersheffing. Dat is een belasting die corporaties moeten betalen aan het Rijk.
Het uitgespaarde geld wordt weer geïnvesteerd in nieuwbouw. De bedoeling is dat er 940 nieuwe woningen bij komen. Dit gaat zo'n 165 miljoen euro kosten. De nieuwbouw moet vooral in grotere plaatsen komen waar nog voorzieningen als scholen zijn.
Volgens Harry Kremer van Woningcorporatie Acantus verdwijnen de woningen vooral in dorpen zonder basisvoorzieningen. "Die dorpen zijn minder in trek bij huurders."