Daling in bezoeken aan Groninger musea

Het aantal bezoeken aan Groninger musea in 2013 is een kleine twee procent lager dan in 2012. Het afgelopen jaar bezochten 713.054 mensen een museum in onze provincie.
Dat blijkt uit cijfers van Erfgoedpartners, de koepelorganisatie voor erfgoedinstellingen. In 2012 was ook al een daling te zien ten opzichte van het jaar daarvoor.
Wel groeide de belangstelling voor het Groninger Museum en de Menkemaborg in Uithuizen vorig jaar flink. Het Groninger Museum vermoedt dat de stijging vooral te danken is aan winterexpositie Nordic Art, met 19e- en 20ste-eeuwse Noord-Europese schilderkunst. De Menkemaborg kreeg veel media-aandacht en werd in mei verkozen tot Museum van de Maand. Ook Museum Nienoord in Leek en Museum Het Behouden Blik in Uithuizermeeden hebben goede jaren achter de rug.
Verder zijn evenementen als Winterwelvaart, de Tuin- en Kunst Tiendaagse, streekmarkten en bijvoorbeeld kerstfairs goed bezocht.
Bij monumenten zoals molens en kerken namen het afgelopen jaar 33.814 mensen een kijkje. Bij de Martinikerk is het aantal bezoekers zelfs bijna verdubbeld ten opzichte van 2012. Volgens Erfgoedpartners was dit vooral dankzij de populaire expositie 'Helmantel in de Martinikerk'.