Zernike College geen LOOTschool meer

Vanaf komend schooljaar kunnen topsporttalenten alleen nog op het Werkman College in de stad Groningen terecht voor de combinatie onderwijs en sport. Het Zernike College in Haren stopt dan met de zogenaamde LOOT-status.
Tot nog toe kunnen sporttalenten ook op het Zernike College een vrijstelling krijgen van vakken als muziek en gymnastiek en in die tijd trainen voor hun eigen sport. Maar vanaf komend schooljaar neemt het Zernike College geen nieuwe sporttalenten meer aan.
Het besluit is ingegeven door het overkoepelend bestuur van beide scholen, O2G2.