Moorlag pleit voor 'stapje terug' provincie

De provincie Groningen bemoeit zich in de toekomst veel minder met de Groninger gemeenten dan tot nu toe het geval is. Dat is het voornemen van gedeputeerde Moorlag van Ruimtelijke ordening. Hij wil dit vastleggen in het nieuwe omgevingsplan dat in 2015 moet in gaan.
Volgens Moorlag vragen de gemeentelijke herindelingen om een andere rol van de provincie: 'Het ziet ernaar uit dat we vijf tot zeven gemeenten overhouden. Gemeenten worden groter. Dat betekent dat de provincie een stapje terug kan doen.'

Bouw en advies

Vooral wat betreft woningbouw en bedrijventerreinen wil Moorlag gemeenten meer verantwoordelijkheid geven. Ook verwacht hij dat de provincie minder vaak deskundig advies hoeft te geven aan gemeentes.

Minder banen

De nieuwe koers van de provincie zal uiteindelijk leiden tot minder werkgelegenheid. Moorlag: 'Als je minder taken uitvoert, kan de organisatie kleiner, De verwachting is dit geleidelijk zal gaan. De herindeling gaat tenslotte pas in 2018 in'. Bovendien wijst Moorlag erop dat er nog altijd een groot aantal taken blijft waarbij de provincie wel een belangrijke rol speelt zoals natuurontwikkeling, waterkeringen, waterberging en infrastructuur.