GroenLinks wil geen windmolens langs de N33

De Statenfractie van GroenLinks wil een andere locatie voor het windmolenpark langs de N33. De partij stelt voor om het zuidelijke deel van het plan, bij Wildervank, Veendam en Meeden te schrappen. Volgens de partij kleven er teveel nadelen aan deze locatie, bovendien ontbreekt het aan draagvlak.
Alternatief

Als alternatief stelt GroenLinks de Eekerpolder voor. Deze polder ligt langs het Winschoterdiep ten noorden van Meeden en ten westen van Scheemda. Statenlid Nienke Homan zei tijdens een debat in Provinciale Staten: 'Op deze plek wonen bijna geen mensen. Bovendien wordt dit alternatief gesteund door de inwoners van Meeden'.

Rijk tegen

Pvda-gedeputeerde William Moorlag zei in een reactie dat de provincie heeft gebrobeerd om bij het Rijk toestemming voor de Eekerpolder te krijgen. Volgens hem zou het ministerie dit geweigerd hebben omdat de inítiatiefnemer van het windpark daar geen grondposities heeft. Ook vreest het Rijk dat de procedure hierdoor vertraging oploopt. De Eeksterpolder alsnog als alternatief aan te bieden noemt Moorlag een risico: 'De kans bestaat dat het Rijk straks windmolens op beide plaatsen wil bouwen, dat is niet onze insteek'. Een meerderheid van de Staten steunde de opstelling van de gedeputeerde.

windmolens op zeedijk

Tijdens het debat vroeg de PVV-Statenfractie opheldering over de plannen om windmolens te bouwen op de zeedijk bij de Eemshaven. De partij vreest voor aantasting van de dijken met alle gevolgen voor de veiligheid. Volgens Moorlag is het nog lang niet zeker is dat hier molens worden gebouwd: 'Wet- en regelgeving staan het nog niet toe en wij hebben geen voornemen om tegen het landelijke beleid in te gaan'. Toch wil de provincie de bouw van de molens ruimtelijk al wel geregeld hebben. 'Als blijkt dat het verantwoord kan, dan zie ik geen principiële reden om dit tegen te houden', aldus de gedeputeerde tijdens het Statendebat.