Samen havenbagger hergebruiken

Milieuvriendelijk baggeren, kan dat? Ja, zeggen de zeven overheden en organisaties die donderdag op de dijk bij Termunten een overeenkomst ondertekenden.
Voor de bereikbaarheid moeten de Eemshaven en de haven van Delfzijl worden uitgebaggerd.

Al dat baggeren is niet goed voor het dieren- en plantenleven in de havens, en dat is al achteruitgegaan, doordat er teveel slib ligt in de Eems en Dollard. Om nóg meer slib te voorkomen, moet het baggeren op de minst verstorende manier gebeuren. De baggeraars storten het bovendien niet meer in zee. De drek wordt gebruikt als grondstof, bijvoorbeeld voor dijkophoging.

De overeenkomst 'Ecologie en Economie in balans' werd symbolisch bezegeld door zeven emmertjes slib uit de Dollard te halen en in de polder te storten. Behalve verantwoord baggeren is nog een groot aantal maatregelen afgesproken om het milieu in Eems en Dollard te verbeteren.
Deel dit artikel:

Recent nieuws