Gronings advocatenkantoor vecht kabinetsbesluit gaswinning aan

Het Groningse advocatenkantoor BoutOveres in Groningen gaat het kabinetsbesluit over de gaswinning aanvechten.
De juristen gaan een zogenoemde zienswijze indienen. Dat is een bezwaarprocedure voor dit soort besluiten. Advocaat Bertil Westers denkt dat hij kans maakt om de juridische strijd te winnen. 'In de Mijnbouwwet is veiligheid een belangrijk aspect en minister Kamp heeft het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM, voor een groot deel genegeerd'.

De advocaat heeft ook gekeken naar rechtszaken in Turkije en Roemenië. 'In die zaken heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat de veiligheid van burgers zwaarder weegt dan financiële risico's en leveringsverplichtingen', aldus Bertil Westers.

De Groninger Bodembeweging zal dezelfde weg behandelen en heeft daarvoor inmiddels het Gronings advocatenkantoor PlasBossinade in de arm genomen.
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok
Deel dit artikel:

Recent nieuws