SER: Groningen moet inzetten op duurzame energie

Groningen kan in de toekomst een voortrekkersrol vervullen bij de overgang naar duurzame energie, zegt Wiebe Draijer, de voorzitter van de SER, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op sociaaleconomisch terrein.
Die voortrekkelsrol kan onze provincie niet alleen vervullen qua windenergie en aardwarmte, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van getijdenenergie, aldus Draijer.

De SER-voorzitter, die vrijdag op werkbezoek in Groningen is, zegt over het lichte economische herstel dat ook Groningen daarvan de vruchten zal plukken. Al moet er goed worden nagedacht over hoe de economische structuur van de toekomst er hier uit zal zien.
Deel dit artikel:

Recent nieuws