TenneT schrapt aanleg hoogspanningsleiding

TenneT past de plannen voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding vanuit de Eemshaven naar Diemen aan. Het traject tussen Vierverlaten, bij Hoogkerk, en Ens wordt niet meer aangelegd. Het stuk tussen de Eemshaven en Vierverlaten wordt gefaseerd uitgevoerd.
Reden voor het besluit van de landelijk netbeheerder is dat er in de Eemshaven minder elektriciteit wordt geproduceerd dan gedacht. Zo zag Advanced Power af van de bouw van een nieuwe gasgestookte centrale en besloot Nuon de geplande kolenvergassingsinstallatie bij de nieuwe Magnum-centrale af te blazen. Daarnaast zijn de bestaande elektriciteitscentrales minder in bedrijf, omdat er momenteel veel aanbod is van goedkope wind- en zonne-energie uit Duitsland.

Genoeg capaciteit
De elektriciteit die nu in de Eemshaven wordt geproduceerd, kan daarmee gewoon over het bestaande net richting de Randstad worden getransporteerd. TenneT en het ministerie van Economische Zaken verwachten bovendien dat het bestaande hoogspanningsnet de komende jaren genoeg capaciteit heeft.

Tracédelen
Ze hebben daarom besloten dat het tracé tussen het nieuwe transformatorstation bij Vierverlaten en Ens niet meer wordt aangelegd. De planologische voorbereidingen voor dit deel worden beëindigd. Het gedeelte tussen de Eemshaven en Vierverlaten wordt nog wel uitgevoerd, maar dat gebeurt later en in fases. TenneT onderzoekt nog of het tracé tussen Ens en Diemen kan worden aangelegd. De netbeheerder gaat de komende dagen alle betrokkenen, zoals grondeigenaren, over de gewijzigde plannen informeren.

Miljard
TenneT zou 1 miljard euro in de nieuwe 380 kV-leiding investeren.

Reactie Groningen Seaports
Een woordvoerder van Groningen Seaports zegt in een reactie dat het afblazen van de leiding geen gevolgen heeft voor het havenschap. 'De energiemarkt is zo slecht dat er de komende jaren geen gegadigden zijn om weer een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven te bouwen.'
Deel dit artikel:

Recent nieuws