Tijd voor bezinning in Sint Jozefkathedraal

De katholieke Sint Jozefkathedraal in de stad Groningen stond woensdag in het teken van de viering van aswoensdag.
De viering markeert de overgang van carnaval naar de vastentijd, ook wel de 40 dagen tijd genoemd. Kerkgangers krijgen een askruisje op het voorhoofd ten teken dat ze een tijd van bezinning, bekering en boete ingaan.
De zogeheten pontificale Hoogmis werd voorgegaan door Bisschop Gerard de Korte.